Từ khóa: cảng biển

Tăng giá dịch vụ cảng biển, các hãng tàu có tăng phí?
15:53, 30/09/2020
Các hãng tàu nước ngoài đang thu phụ phí xếp dỡ tại cảng (THC) cao nhưng chỉ trả lại cho cảng ở mức chỉ bằng 30-45% mức thu từ khách hàng xuất nhập ...